Koszty mediacji

Na wniosek stron: szczegóły wynagrodzenie do uzgodnienia.

Na wniosek sądu: Koszty mediacji skierowanej postanowieniem sądu są określone przepisami prawa. Reguluje je rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2012, poz. 148) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 poz. 921 z dn. 28 czerwca 2016 r.).

Zobacz także: o mnie