– podział majątku
– o zapłatę
– realizacja kontraktów i zobowiązań
– spory rodzinne i sąsiedzkie