– konflikt z pracodawcą
– konflikt w zespole
– mobbing
– rozwiązanie umowy na satysfakcjonujących warunkach