– mediacje o alimenty
– ugoda alimentacyjna do 500+
– plan opieki rodzicielskiej
– podział majątku
– mediacje małżeńskie

 

Ugoda przed mediatorem o alimenty do 500 plus


Wszyscy samotni rodzice starający się o świadczenie 500 plus muszą potwierdzić fakt ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Zmiany te obowiązują od 1 sierpnia 2017 roku. Dotyczy to wszystkich, którzy otrzymują alimenty w porozumieniu z drugim rodzicem, a więc bez wyroku Sądu. Od tej pory niezbędny jest wyrok sądu albo ugoda mediacyjna o alimenty zatwierdzona przez Sąd.
Nowa zasada obowiązuje również tych rodziców deklarujących samotne wychowywanie dzieci, którzy starają się o 500 plus na drugie i kolejne dzieci, czyli o świadczenia niezależne od dochodu.

Dotychczas te osoby nie musiały do wniosku o 500 plus dołączać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących alimentów; chcąc otrzymać świadczenie na nowy okres zasiłkowy, muszą udokumentować fakt ustalenia alimentów

Ugoda przed mediatorem – na czym polega.


  • Zawarcie ugody o alimenty przed mediatorem jest bardzo proste i niesie za sobą same korzyści. Jest bardzo proste, oszczędzamy czas i nerwy, gdyż nie musimy iść na rozprawę, a mediacja zapewnia nam dyskrecję. Do zawarcia ugody potrzebna jest zgoda obu stron.
  • Procedura zawarcia ugody przed mediatorem jest bardzo uproszczona.
  • Treść i warunki ugody można ustalić zarówno przez telefon, e-mail, jak i na wspólnym spotkaniu.
  • Obecność stron jest potrzebna przy podpisaniu treści ugody.
  • Kiedy obie strony oraz mediator podpiszą ugodę, jest ona przesyłana do Sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie i nadanie klauzuli wykonalności. Sąd zazwyczaj zatwierdza taką ugodę bez rozprawy, więc omija nas konieczność wizyty na sali rozpraw. Postanowienie jest wysyłane do stron przez Sąd pocztą.
  • Zatwierdzona ugoda ma moc wyroku.

Mediacje rodzinne Warszawa


Zobacz także: czym jest mediacja