Paweł Kujawa – mediator sądowy wpisany na listy stałych mediatorów w Warszawie, Olsztynie, Gdańsku i Elblągu prowadzone przez Prezesów Sądu Okręgowego.

Mediator rodzinny, mediacje cywilne oraz mediacje pracownicze

Główny obszar działalności: Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Olsztyn

Wykształcenie wyższe Ekonomiczne

Studia podyplomowe: Akademia mediatora i negocjatora

kursy i szkolenia z : zarządzanie zespołem, rozwój menadżerów, przywództwo, zarządzanie konfliktem, komunikacja

udział w projekcie „Regionalne Centra Mediacji silne dla obywateli”

współzałożyciel stowarzyszenia „Olsztyńskie Centrum Mediacji”

Zobacz także: mediator Warszawa